Konfiguracja poczty e-mail

  • Serwer poczty wychodzącej (smtp): poczta.hi.pl
  • Serwer poczty przychodzącej (pop3): poczta.hi.pl
  • Login: pełen email (np. hermenegilda@hi.pl)

dla POP3:

  • zaznaczyć: "Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL)
  • port: 995

dla SMTP:

  • Użyj połączenia szyfrowanego typu SSL/TLS
  • port: 465
  • zaznaczyć opcję "Serwer wymaga uwierzytelnienia"

dla IMAP:

  • Rodzaj zabezpieczenia: SSL
  • port: 993
Kontakt z nami: speed@4lomza.pl